es ezf

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk - Institūts), ir pabeidzis  projekta Nr.10-04-Z30100-000006, „Zivju audzētavas „Tome” un tās filiāļu zivju audzēšanas iekārtu modernizācija” 4.posma īstenošanu.
2014.gada 10. februārī Institūts iesniegs atskaites Lauku atbalsta dienestam, par projekta ceturtā posma aktivitātēm.

Zivju audzētavas „Tome” filiālē  „Dole” pilnībā pabeigti recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha ierīkošanas darbi un uzstādītas iepriekšējā posmā iegādātās  iekārtas.

dole1 dole2

Pēc rekonstrukcijas cehā izveidoti 23 betona baseini, kopējais  ūdens  tilpums baseinos - 195 m3. Biofiltra jauda atļauj izturēt sistēmā  līdz 40 kg zivju/1m3 ūdens. Baseinus var izmantot kā ūdens caurteces tā arī recirkulācijas režīmā. Svaiga ūdens padeve baseiniem no Daugavas upes vai drenāžas sistēmas, atkarībā no tā, kādā režīmā strādā sistēma.

Cehu paredzēts izmantot lašu dzimtas zivju mazuļu audzēšanai un izturēšanai.

Celtnieki pabeiguši darbus pie zivju audzētavas „Tome” eksperimentālā ceha vienkāršotās rekonstrukcijas. Ierīkota apkures sistēma, rekonstruēta elektroapgādes sistēma, ceham pievadīts ūdens no artēziskā urbuma un drenāžas sistēmas, ierīkotas bedres biofiltriem, uzstādīti zivju audzēšanas baseini, ūdens cirkulācijas sūkņi, skābekļa konusi, dīzeļģenerātors un UV lampas.

tome1

 tome2 tome3 tome4 tome5

Zivju audzētava ar saviem spēkiem un līdzekļiem veikusi inkubācijas aparātu, aerācijas sistēmas, skābekļa ģenerātora uzstādīšanu, biofiltru ierīkošanu. 
Šobrīd notiek darbs pie zivju barotavu un mehānisko filtru uzstādīšanas.

Zivju audzētāvās „Kārļi” un „Pelči”, projektā Nr.10-04-Z30100-000006,  paredzētie darbi tika pabeigti projekta 3 posmā.