es ezf

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" īsteno Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu Nr.15-00-Z30100-000003 ”Zinātniskā institūta „BIOR”  zivju audzētavas  „Tome” zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra izveides 1.posms”, kurā ir paredzēts uzbūvēt kompetences māju ar telpām   zinātniski pētnieciskām aktivitātēm, konferenču zāli, sadzīves un atpūtas telpām zinātniekiem un praktikantiem. Tādējādi tiks veicināta jauno akvakultūras pētnieku sagatavošana un speciālistu apmācība un nodrošināta regulāra kvalifikācijas paaugstināšana jau esošajiem zivkopjiem. Plānots  īstenot dažādus ar zivsaimniecības nozari saistītus pētniecības darbus. Šobrīd notiek kompetences mājas būvdarbi, kurus plānots pabeigt līdz septembra beigām.                   

Kopējais projekta mērķis ir veicināt profesionālas un integrētas akvakultūras nozares attīstību Latvijā.  Lai sasniegtu izvirzīto mērķi , zinātniskā institūta „BIOR”  zivju audzētavā „Tome” paredzēts uzbūvēt modernu,  recirkulācijas tipa zivju audzēšanas cehu, kurā būs iespējama vairāk nekā 10 dažādu zivju sugu  vaislas baru izturēšana, ikru iegūšana un mazuļu pieaudzēšana.  Ceha infrastruktūra  ļaus veikt ikru, kāpuru un mazuļu iegūšanu visa gada laikā.  Jaunuzbūvētais cehs kalpos kā prakses un apmācību vieta dažādiem interesentiem. 
Īstenojot ieceri , valstī  tiks izveidots akvakultūras centrs, kurā studenti varēs iziet praktisko apmācību, savukārt zivju audzētājiem būs iespēja saņemt  tehnoloģisko, ražošanas un finanšu konsultāciju par konkrētu zivju sugu audzēšanas procesu. Centrā būtu iespēja akvakultūras nozarē iesaistītajām pusēm tikties un apspriest dažādus attīstības jautājumus un perspektīvas, veicinot labās prakses pārņemšanu visā akvakultūras jomā, līdz ar to radot priekšnosacījumus tās attīstībai.
Projektā ”Zinātniskā institūta „BIOR”  zivju audzētavas  „Tome” zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra izveides 1.posms” apstiprinātais publiskais finansējums pieejams  272 830 EUR apmērā.

tome1 tome2

tome3

Projekts tiek īstenots ar EZF atbalstu, zivsaimniecības pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros. 

Informācija sagatavota 02.09.2015.