esezf

No 2011.gada 12.decembra Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir uzsācis projekta Nr.10-04-Z30100-000006, „Zivju audzētavas „Tome” un tās filiāļu zivju audzēšanas iekārtu modernizācija” 2. posma īstenošanu. Tās laikā paredzēts iegādāties zivju audzēšanas baseinus, mehāniskos filtrus un inkubācijas aparātus, kas tiks uzstādīti audzētavas eksperimentālajā cehā, lai izveidotu recirkulācijas tipa sistēmu. 
Paredzētas arī iegādes audzētavas „Tome” filiālēm: z/a „Pelči” plānots iegādāties zivju audzēšanas baseinus, ūdens apstrādes violeto staru lampu un bioblokus, kas tiks uzstādīti inkubācijas cehā un recirkulācijas sistēmā; z/a „Kārļi”– mehānisko filtru, kuru paredzēts uzstādīt jaunā ūdensvada ūdens ņemšanas vietā un z/a „Dole” – mehānisko filtru un bioblokus, kurus uzstādīs recirkulācijas tipa zivju audzēšanas cehā. 
 Saskaņā ar noslēgto līgumu par pamatlīdzekļu piegādi projekta 2. posmam piedāvājumu iesniedza Polijas uzņēmums. Zivju audzētavas jau ir saņēmušas dīzeļģeneratorus un daļu no recirkulācijas sistēmai nepieciešamajām iekārtām. Dīzeļģeneratoru uzstādīšana audzētavās nodrošinās nepārtrauktu elektrības padevi arī elektroapgādes traucējumu gadījumā. 
Tuvojas noslēgumam „Projekta izstrāde ūdensvada padeves maģistrālei un ūdens līmeņa regulācijas un filtrēšanas sistēmas ierīkošanai” z/a „Kārļi”, kā arī 2. posmā norit tehnoloģisko projektu izstrāde zivju audzētavā „Tome” un tās filiālēs „Pelči” un „Dole”.