esezf zm ladbior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior" (turpmāk - Institūts), ir pabeidzis projekta Nr.10-04-Z30100-000006, „Zivju audzētavas „Tome” un tās filiāļu zivju audzēšanas iekārtu modernizācija” 2.posma īstenošanu. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, 2012.gada 21.decembrī Institūts iesniegs atskaites Lauku atbalsta dienestam, par projekta otrā posma aktivitātēm.
Šī posma īstenošanas gaitā zivju audzētavā „Tome”, recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha ierīkošanai iegādāti 76gab. dažāda izmēra zivju audzēšanas baseini, zivju ikru inkubatora komplekts, 2gab. mehāniskie filtri, 100gab. zivju barotavas ar vadības pultīm, skābekļa ģenerātors, biobloki.
Lai optimizētu darbu zivju audzētavā ir iegādāta zivju mazuļu uzskaites iekārta un zivju sūknis mazuļu pārvietošanai, kā arī zivju transportēšanas automašīna ar kuru vienlaicīgi iespējams transportēt vismaz 800kg zivju mazuļu. 
Zivju audzētavas „Tome” filiālēs:
-    Zivju audzētavā „Pelči” recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha ierīkošanai iegādāti 16.gab zivju audzēšanas baseini, zivju ikru inkubatora komplekts , 40gab. zivju barotavas ar vadības pultīm, ūdens apstrādes violeto staru lampa, biobloki un dīzeļģenerātors. Uzsākti recirkulācijas ceha izbūves darbi.
-    Zivju audzētavā „Kārļi” pabeigta projekta izstrāde un saņemta būvatļauja ūdensvada padeves maģistrāles un ūdens līmeņa regulācijas un filtrēšanas sistēmas ierīkošanai. Notiek iepirkuma dokumentācijas gatavošana būvdarbu veikšanai.
-    Zivju audzētavā „Dole” recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha ierīkošanai iegādāti Biobloki un mehāniskais filtrs. Izstrādāts ceha ierīkošanas tehnoloģiskais projekts. Notiek iepirkuma dokumentācijas gatavošana būvdarbu veikšanai.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2013. gada septembrī.