esezf

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" īstenotā Eiropas Zivsaimniecības fonda projekta Nr.14-04-Z30100-000006 „Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas „Tome”, tās filiāļu un zivju audzēšanas iekārtu modernizācijas 2.kārta” ietvaros ir iegādāti divi jauni pamatlīdzekļi - universāls ekskavātors/iekrāvējs (papildaprīkojumā sniega lāpsta, planēšanas kauss) un daudzfunkcionāls traktors ar aprīkojumu. Traktora aprīkojumā - frontālais iekrāvējs, piekabe, pļaujmašīna/smalcinātājs,teleskopiskais pļāvējs/smalcinātājs, disku kultivātors, sniega lāpsta. Iegādātā tehnika tiks nodarbināta Tomes un Doles zivju audzētavās.
Universālās tehnikas iegāde palīdzēs sakārtot un uzturēt kārtībā infrastruktūru, kā arī ievērojami atvieglos, optimizēs un uzlabos dažādu darbu veikšanas ātrumu un kvalitāti zivjaudzētavās.   Tehnika tiks izmantota tādos darbos kā zivju dīķu  uzturēšanā (tīrīšana, planēšana, kultivēšana, meniķu un dambju remonti), dīķu apzvejās, dažādu smagumu un kravu (tai skaitā zivju un zivju barības) pārvietošanā, teritorijas labiekārtošanā (zāles un krūmu regulāra izpļaušana u.c), dažādu hidrotehnisko būvju remontu veikšanā, sniega tīrīšanā ziemas periodā. 

Universālā ekskavātora/iekrāvēja attiecināmās izmaksas ir  86 250 Eur.
Daudzfunkcionāla traktora ar aprīkojumu attiecināmās izmaksas ir 91 580 Eur.

trakttrakt2

Projekts tiek īstenots ar EZF atbalstu, zivsaimniecības pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros. 

Informācija sagatavota 30.09.2015.