AgroBioRes

Institūta BIOR veic mikroorganismu rezistences problēmas skaidrošanu un izstrādā metodi ķīmisko risku izpētes jomā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, īstenojot Valsts pētījumu programmas AgroBioRes projektu Riski par mikroorganismu rezistenci un citu bioloģisko un ķīmisko risku izpēti, šī gada 6.martā piedalījās Veterinārmedicīnas izglītības centra organizētajā seminārā par Bakterioloģisko izmeklējumu iespējām govs mastīta gadījumā.

Seminārā institūta BIOR Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jeļena Avsejenko uzstājās ar prezentāciju par „Pieredzi un ieteikumiem govs mastītu laboratoriskajā diagnostikā”, kurā īpaši tika uzsvērta atbildīgas antibiotiku lietošanas nozīme ar mastītu slimu govju ārstēšanā. 
Lai turpinātu antimikrobiālās rezistences problēmas skaidrošanu plašākai sabiedrības daļai, īpaši zemniekiem, kas nodarbojas ar produktīvo dzīvnieku audzēšanu, institūts BIOR šī gada maijā plāno piedalīties izstādē „Traktordienas 2015”, kas norisināsies Bauskas novadā.
Savukārt ķīmisko risku izpētes jomā projekta ietvaros ir izstrādāta ultra efektīvās šķidruma hromatogrāfijas (UPLC) - augstas izšķirtspējas Orbitrap masspektrometrijas (Orbitrap-MS) metode pesticīdu atlieku noteikšanai pārtikas produktos. Izstrādātā analīzes metode ir validēta 130 pesticīdu noteikšanai un salīdzināta ar tradicionālo kvadrupola tandēma masspektrometriju. Abām metodēm atgūstamība ir robežās  no 75 līdz 120% un atkārtojamība  - no 10 līdz 15%, kas atbilst Eiropas Savienības dokumenta SANCO/12571/2013 prasībām. Izstrādātās UPLC-Orbitrap-MS metodes parametri ir optimizēti liela pesticīdu skaita noteikšanai un pēc standartvielu iegādes analizējamo savienojumu klāstu varēs paplašināt līdz 400 pesticīdu atlieku noteikšanai dažādos pārtikas produktos. 

img3

Saite uz projekta mājas lapu šeit.

 

Publikācija sagatavota: 07.04.2015.