No 7. līdz 10. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares pasākums – izstāde „Riga Food 2016”, kuras piedāvājumā vērienīga ekspozīcija, meistaru un pārtikas produktu konkursi, aizraujoši šovi, izglītojošas meistarklases un degustācijas.

”Riga Food” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Latvijas Tehnoloģisko centru, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru u.c.
Izstādes dalībniekus interesē ne tikai pārtikas kvalitāte, bet arī nekaitīgums un ar nekaitīguma noteikšanu saistītie jautājumi. To arī apliecināja AgroBioRes projekta Nr.5 „Mirkroorganismu rezistences un citu bioloģisko un ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un pielietošana pārtikas ķēdē” Institūta BIOR pārstāvju dalība izstādē, ar mērķi aktualizēt un popularizēt ražotāju vidū un sabiedrībā kopumā pret antimikrobālajiem līdzekļiem rezistentu baktēriju izplatības nozīmi un iespējamo ietekmi uz pārtikas ražošanu un patērētāji veselību.

pardošanas nodaļa

Projekta pārstāvji izstādes apmeklētājiem – interesentiem izklāstīja projekta aktualitāti un akcentēja ideju par atbildīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu visām iedzīvotāju grupām.
Izstādes apmeklētājus interesēja paraugu izvēle, noņemšanas un testēšanas metodoloģijas principi, rezultātu interpretācija, konstatētās antimikrobiālās rezistences iespējamā ietekme uz patērētājiem. Interesentiem tika dalīti projekta ietvaros izstrādātie bukleti par antimikrobiālo rezistenci un šī jautājuma aktualitāti.
Izstādes apmeklētāju atsaucība liecina par sabiedrības interesi par jautājumiem, kas skar pārtikas drošumu. Projekta ietvaros iegūtā informācija ir nepieciešama sabiedrības pasargāšanai no pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento mikroorganismu iedarbības. Liela nozīme ir sabiedrības izglītošanai medikamentu atbildīgai lietošanai.