Ir noslēgts līgums Nr.10-4/VPP-2/2 ar Studiju un zinātnes administrāciju par Valsts pētījuma programmas „Latvijas ekosistēmas vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 2016.gada (3.posma) projekta finansēšanas un izpildes kārtību.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR veicamie uzdevumi šajā posmā ir sekojoši:
1)    Reņģes krājumu aprēķināšana. Paaudžu ražību ietkemējošo faktoru datu rindu atjaunošana;
2)    Reņģes paaudžu ražības prognoze un to vērtību iekļaušana Ecopath modelī;
3)    Ecopath modeļa pilnveidošana, izmantojot atjaunotās datu rindas un pētījumā ievāktos datus. Modelētās barības ķēdes analīze;
4)    Apaļā jūrasgrunduļa rūpniecisko datu analīze par 2015.gadu;
5)    Ihtioloģisko datu sagatavošana piekrastes ekosistēmas pilotmodelim;
6)    Pilotmodeļa izstrāde par vienu no pētījumurajoniem;
7)    Barības ķēdes elementu analīze;
8)    Ihtioloģisko paraugu ievākšana divos pētījumu rajonos;
9)    Piekrastes zivju barošanas analīze.

Kā viens no rezultatīvajiem rādītājiem jāmin semināra ”Svešzemju sugu ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmu” organizēšana.

Valsts pētījuma programmas projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu  (Programmas vadītājs), Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils Universitāti, Fizikālās enerģētikas institūtu, Nacionālo Botānisko dārzu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu ”Silava”. 

Resurss pieejams šeit.

Projekta 3.posms tiek īstenots līdz 2016.gada 31.decembrim.

Informācija sagatavota 30.03.2016.