Valsts pētījumu programma AgroBioRes ietvaros, īstenojot projektu Mikroorganismu rezistences un citu bioloģisko un ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un pielietošana pārtikas ķēdē (RISKI) šī gada 14. un 15. decembrī Pārtikas un vides higiēnas institūta direktors, Dr. med. vet. Kaspars Kovaļenko, piedalījās starptautiskā seminārā par “Aktuālajām zoonozēm, antimikrobiālo rezistenci un globalizāciju”, ko organizēja Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte sadarbībā ar Institūtu BIOR, Lietuvas Veselības zinātņu universitāti un Igaunijas Dabas zinātņu universitāti.

Semināra mērķis bija doktorantūras studentiem paplašināt zināšanas par dažādām zoonozēm, ņemot vērā mainīgo globālo situāciju pasaulē, kā arī veicināt zinātnisko domāšanu un rosināt jaunas idejas pētījumiem šajā jomā.

Semināra laikā K.Kovaļenko iepazīstināja Helsinku universitātes doktorantūras studentus ar kampilobaktēriju antimikrobiālās rezistences tendencēm Latvijā, situāciju Eiropā un  citās pasaules valstīs, kā arī nepieciešamajiem turpmākajiem pētījumiem.