Valsts un Eiropas Savienības atbalsts

2017. gads

Pētījuma „ Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem” Nr. 17-100-INV17-5-000006 gala atskaite.

Pētījuma „Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām” [reģistra Nr. 17-100-INV17-5-000002; Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr.10.9.1-11/17/888] gala atskaite.

2016. gads

Īstenots projekts “Zinātniskā institūta „BIOR” materiālās bāzes pilnveidošana instumentālo laboratorisko analīžu veikšanai”.

Īstenots projekts “Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem”.

 

2015. gads

Pētījuma „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai”gala atskaite

Izpildītāji: 
2013.gadā - LLU zinātniskais institūts „Sigra”
2014.-2015.gadā - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”