Sīkdatnes

Sīkdatnes tiek lietotas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” reģistrācijas Nr. 90009235333, juridiskā adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 (turpmāk – Pārzinis) tīmekļa vietnes www.bior.lv (turpmāk arī – Vietne) satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām. Tāpat ar sīkdatnēm iegūtie dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības pārkāpumus.

Lietojot Pārziņa tīmekļa vietni www.bior.lv, Jums kā apmeklētājam piedāvās sīkdatņu izmantošanu.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci Vietnes apmeklēšanas laikā un ko Vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat Vietni.

Nosūtītās sīkdatnes parasti tiek izmantotas personificētai ierīces konfigurēšanai tās lietotāja ērtībām. Tas ir, nākamreiz apmeklējot Vietni, no kuras iepriekš tika saglabātas sīkdatnes, ierīces lietotājam būs pieejami iepriekšēja apmeklējuma sesijas laikā saglabātie iestatījumi.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem, lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, tās drošību, kā arī izmeklētu iespējamos drošības pārkāpumus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnē www.bior.lv?

Pārzinis savā Vietnē izmanto analītiskās sīkdatnes, kas apkopo informāciju, kā lietotājs lieto Vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot Vietni. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni ar mērķi uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem. Sīkdatņu mērķis ir apkopot Vietnes apmeklētāju intereses, uzvedības paradumus, noskaidrot, par ko interesējas apmeklētājs. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.


Tīmekļa vietnes www.bior.lv sīkdatņu izmantošanas mērķis un minimālais darbības laiks:

p

Sīkdatņu izmantošana vai atteikšanās tās izmantot

Pirmo reizi apmeklējot tīmekļa vietni www.bior.lv un gadījumā, kad ierīcē, no kuras tiek apmeklēta Vietne, nav saglabātas šīs Vietnes sīkdatnes, apmeklētājam tiek piedāvāts piekrist saglabāt šajā Vietnē izmantotās sīkdatnes. Lai to izdarītu, ir nepieciešams savu piekrišanu apstiprināt, nospiežot pogu „PIEKRĪTU”. Līdz ar to apmeklētājs apstiprina, ka iepazinies ar tīmekļa vietnes www.bior.lv Sīkdatņu politiku, kā arī piekrīt to izmantošanas mērķiem.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera u.c.) noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pārziņa Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu: datuaizsardziba@bior.lv.