Spānijā tiek dots starts Āfrikas cūku mēra vakcīnas izstrādes projektam VACDIVA

vacdiva18.-19.novembrī Madridē (Spānijā) notika projekta VACDIVA atklāšanas sanāksme. Sanāksmes mērķis bija uzsākt projektu, iedrošināt komunikāciju starp projekta partneriem, informēt dalībniekus par līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., par vakcīnas prototipiem, kuri tiks tālāk pētīti projektā, plānotajiem eksperimentiem un lauka izmēģinājumiem, kā arī uzsākt uzdevumu plānošanu projekta ietvaros. Tāpat sanāksmē tika runāts par projekta koordinācijas, vadības un komunikācijas aspektiem.

Jāuzsver, ka viens no vakcīnas izstrādei izmantotajiem prototipiem ir Latvijā 2017.gadā no meža cūkas iegūts ĀCM vīruss, kurš jau ir uzrādījis daudzsološus rezultātus zinātniskajos  eksperimentos.

VACDIVA projekts turpināsies nākamos četrus gadus, un tā mērķis ir izstrādāt efektīvu vakcīnu pret Āfrikas cūku mēri (ĀCM). Vakcīna varētu kalpot par risinājumu ĀCM apkarošanai Eiropā un citās ĀCM skartajās valstīs. 

VACDIVA projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības (ES) uzsaukuma H2020-SFS-2019-1 ietvarā ar nosaukumu: Vakcīna pret Āfrikas cūku mēri. Projekta kopējais finansējums ir 10 miljoni EUR. Projekta vadītājs ir profesors José Manuel Sánchez-Vizcaíno no Madrides universitātes (Complutense University of Madrid) (UCM) Veterinārmedicīnas fakultātes. Projekta konsorciju veido 21 partneris – universitātes, ĀCM References laboratorijas, zinātniskie institūti, vakcīnu un laboratoriskās diagnostikas reaģentu ražotāji, cūku audzētāju pārstāvji un starptautiskās organizācijas. Kopumā projektā pārstāvētas 13 valstis (Spānija, Itālija, Nīderlande, Čehija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija, Portugāle, kā arī Krievija, Ķīna un Kenija).

Latviju VACDIVA projektā pārstāv Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

F

l

vacdiva