links2
Raksts 05.05.2020
Publicēts ziņojums par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm JRC Science Hub/ EURL ECVAM website ir publicēts ziņojums “Summary record of the 2019 PARERE meeting” . Ziņojumā ietverta informācija, par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm ...
links2
Raksts 05.05.2020
Svarīga informācija izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku lietotājiem un audzētājiem Ir stājies spēkā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/569 (2020. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka vienotu tās informācijas formu un saturu, kura ...
links2
Raksts 20.04.2020
DG Environment, EK secinājumi (prezentācija) par 3Rs integrēšanu dalībvalstīs un statistika par izmēģinājumos un diagnostikā izmantotiem dzīvniekiem (Directive 2010/63 EU) Secinājumi par Direktīvas 2010/63 ES un 3Rs ieviešanas progresu: Precīzi ...
links2
Raksts 12.03.2020
EURL ECVAM apkopojis OECD izstrādātos un uz šo brīdi spēkā esošos Vadlīniiu dokumentus par alternatīvajām testu metodēm un stratēģijām regulatīvo pārbaužu veikšanai. Aktuālo OECD Vadlīniju sarakstu “ Updates on 3Rs ...
links2
Raksts 15.11.2019
PARERE tīkla sanāksme 21.oktobris, 2019.gads JRC (Ispra) notika ikgadējā PARERE tīkla (EURL ECVAM Network for Preliminary Assessment of Regulatory Relevance) sanāksme un ICATM (International Cooperation on Alternative Test Methods) darba ...