links2
Raksts 22.06.2021
ALURES Statistical EU Database ES ir izveidota vienota un sabiedrībai pieejama datu bāze ALURES (ALURES Statistical EU Database) par dzīvnieku izmantošanu zinātniskiem mērķiem. To var apskatīt DG ENV vietnē .
links2
Raksts 16.09.2020
Alternatīvās metodes un iespējas mono un poliklonālo antivielu ražošanai, neizmantojot dzīvniekus Rekomendācijas un vebināri EURL ECVAM ir izstrādājis Rekomendācijas “Recommendation on Non-Animal-Derived Antibodies” Rekomendāciju par monoklonālo un poliklonālo antivielu iegūšanu ...
links2
Raksts 10.09.2020
Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrijas un Nīderlandes 3Rs centri no šī gada 22. septembra, plkst. 11:30 līdz 24. septembrim, plkst. 13:00 organizē tālmācību kursu sēriju “The 3Rs across Europe”. Tiek piedāvātas ...
links2
Raksts 05.05.2020
Publicēts ziņojums par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm JRC Science Hub/ EURL ECVAM website ir publicēts ziņojums “Summary record of the 2019 PARERE meeting” . Ziņojumā ietverta informācija, par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm ...
links2
Raksts 05.05.2020
Svarīga informācija izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku lietotājiem un audzētājiem Ir stājies spēkā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/569 (2020. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka vienotu tās informācijas formu un saturu, kura ...