Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas sastāvs
"BIOR" Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte,
Dr. med. vet., Iveta Kociņa  -  komitejas priekšsēdētāja
Organiskās sintēzes institūta Farmeceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece,
Dr. med., Līga Zvejniece
Organiskās sintēzes institūta Farmeceitiskās farmakoloģijas laboratorijas pētniece,
Dr. pharm., Baiba Švalbe
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes asociētā profesore,
Dr. med. vet., Aija Ilgaža
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece,
Dr. biol., Dace Skrastiņa
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedras asociētā profesora,
Dr. med., Baiba Jansone
Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras zinātniskais asistents,
Mg. sc. biol., Mārtiņš Borodušķis
Rīgas Stradiņa universitātes Eksperimenta dzīvnieku audzētavas darbiniece,
veterinārārste Jekaterina Petļa
Nodibinājuma “Dzīvnieka drauga fonds” pārstāve,
biologs, Agnese Petruseviča