Autori
Ilva Lazda
31.Maijs, 2018

Institūts "BIOR" veic Latvijas pārtikas ražotāju aptauju par metodēm un problēmām, kas saistītas ar pārtikas produktu marķēšanu un uzturvērtības informācijas sagatavošanu. Šāda informācija līdz šim Latvijā nav apkopota, un tā palīdzēs pamatot Latvijas viedokli Eiropas Komisijā jautājumos par pārtikas produktu marķēšanu, uzturvērtības norādīšanu, kā arī pieļaujamajām svārstībām produktos.

Regulā par uzturvērtības norādīšanu pārtikas produktu marķējumā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011) nav noteikts, kādā veidā ražotājam jāiegūst informācija par sava ražotā produkta uzturvērtību, tāpēc praksē tiek izmantoti dažādi risinājumi: laboratoriskās analīzes, aprēķina metode, pat cita līdzīga produkta uzturvērtības izmantošana. Papildus vēl jāatceras, ka ne vienmēr iespējams nodrošināt identisku ražošanas procesu vai izejmateriālu ar pilnīgi nemainīgu uzturvērtību, tādēļ viens mērījums varētu būt nepietiekams uzturvērtības informācijas izstrādāšanai. Reizē ar ražotāju aptauju, dažādu pārtikas produktu grupu paraugi tiks analizēti laboratoriski, pēc tam izvērtējot saistības un faktorus, kas ietekmē marķējumā norādītās informācijas precizitāti.

Pētījuma rezultāti būs vērtīgi gan ražotājiem, kas, izvērtējot situāciju, varēs pieņemt lēmumu par labāko risinājumu produkta uzturvērtības noteikšanai, gan patērētājiem, jo informēs un izglītos par uzticamību pārtikas produktu marķējuma informācijai, gan arī Zemkopības ministrijai politikas plānošanai un kontrolējošām iestādēm.

Pētījuma īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija.

Uz aptauju pārtikas produktu ražotājiem