Autori
Guntis Cepurnieks, Jekaterina Rjabova, Dzintars Začs, Vadims Bartkevičs
5.Janvāris, 2015

Lai novērstu antibiotiku pārmērīgu vai neatbilstošu lietošanu lauksaimniecībā, ir svarīgi veikt produktu testēšanu. Eiropas Savienībā pastāv normatīvā bāze noteiktu antibiotiku atliekvielu monitoringam dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos.

orbi
Ātra, jutīga un uzticama metode 26 dažādu antibiotiku atliekvielu noteikšanai

Izstrādātā metode ļauj noteikt 26 antibiotiku atliekvielas no dažādām klasēm (sulfonamīdu, makrolīdu, tetraciklīnu, penicilīnu un hinolonu) gaļā un pienā ar analīzes laiku 10 minūtes pēc ekstrakcijas.

Metode ir validēta, un noteikšana iespējama zem puses no Eiropas Savienībā maksimālā pieļaujamā atlieku daudzuma, kas nozīmē ka tā atbilst prasībām.