Autori
Irina Rozentāle, Ilze Stumpe-Vīksna, Dzintars Začs, Inese Siksna, Aija Melngaile, Vadims Bartkevičs
28.Janvāris, 2015

Poliaromātiskie ogļūdeņraži, piemēram, benzopirēns rodas kūpināšanas procesā koksnes nepilnīgas sadegšanas rezultātā. Šiem ķīmiskajiem savienojumiem ir kancerogēnas īpašības, tāpēc to saturs pārtikā ir ticis plaši pētīts. Lai pasargātu patērētājus, atsevišķiem poliaromātiskiem ogļūdeņražiem vai to grupām normatīvos noteiktas maksimālās pieļaujamās robežas.

pētījumsIzmantojot gāzu hromatogrāfijas – masas spektrometrijas analīzes uz lielu skaitu kūpinātas gaļas un gaļas produktu paraugu no dažādiem ražotājiem Latvijā un riska novērtēšanas metodes, tika konstatēts, ka risks patērētāju veselībai ir zems saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes noteiktajām robežām pat patērētājiem, kuri patērē kūpinātu gaļu un tās produktus lielā daudzumā.