Autori
Gunita Deksne
5.Aprīlis, 2018

Projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros zinātniskā institūta “BIOR” vadošā pētniece Gunita Deksne veic pētījumu „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei.”

Projekta būtība ir izveidot Ekselences centru pārtikas parazitāro patogēnu jomā, kas darbosies kā atvērta tipa laboratorija, ievērojot labas laboratorijas praksi, kas nodrošinās zināšanu bāzi un tehnoloģiju pārnesi.

Pētījuma laikā tiks iegūtas jaunas zināšanas par pārtikas patogēnu sastopamību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem, kā arī par pārtikas drošību un risku novērtējumu produktīvajos dzīvniekos. Pētniecības procesā tiks pielietotas esošās, kā arī tiks apgūtas jaunas līdz šim Latvijā neizmantotas diagnostikas metodes, tādējādi attīstot zinātnieku prasmes un palielinot zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajā institūtā.

Projekta pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „"One Health" multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei.” Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

logo