Institūtā strādā 435 darbinieki, no kuriem kopumā 247 ir zinātnē nodarbināti – 87 zinātniskajā personālā, 114 zinātnes tehniskajā personālā un 46 zinātni apkalpojošā personālā.

Darbinieku izglītība (doktora zinātniskais grāds, maģistra grāds, bakalaura grāds) iegūta dažādās nozarēs, kas nepieciešamas Institūta darbības nodrošināšanai, piemēram, dabas zinātnēs (ķīmijā un bioloģijā), inženierzinātnēs, veterinārmedicīnā, u.c.

Lielai daļai darbinieku ir zinātniskā darba pieredze, kas gūta nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos.

BIOR doktoru un doktorantu skaits, 2010. - 2016. g.
BIOR doktoru un doktorantu skaits, 2010. – 2016. g.

Institūta materiāli tehniskā bāze un darbinieku augstā kvalifikācija nodrošina jaunu spējīgu darbinieku piesaisti gan no augstskolām, gan prakses darbos koledžu audzēkņiem. Motivācijas un darba spēju rezultāts, kā arī darba vides sekmēta interese nodrošina šo darbinieku profesionālo un karjeras izaugsmi Institūtā.